JAY Photography | Circle & Younger/ 台北君悅飯店
26405
single,single-post,postid-26405,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-1.7.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive
CYC-20150412-448

Circle & Younger/ 台北君悅飯店

燈光協助:郁修

 

這場婚禮的儀式與宴會都是在美麗的君悅飯店舉行,今天的新郎是超像楊佑寧的暖男,新娘也是笑容無敵的美人,拍這樣的新人總是讓人開心,但最讓我享受的,是兩人雙方家人都非常爽朗自然,所以在整天婚禮的氛圍非常好,我不需要太費心,就能捕捉到他們當下的真情流露、開心的、感動的、甚至有點可愛三八的大家~很高興能夠服務到這樣一群很真的人,他們很真的開心,我也可以很真的紀實…祝福他們永遠像這天一樣幸福^^

CY-Blog-001 CY-Blog-002 CY-Blog-003 CY-Blog-004 CY-Blog-005 CY-Blog-006 CY-Blog-007 CY-Blog-008 CY-Blog-009 CY-Blog-010 CY-Blog-011 CY-Blog-012 CY-Blog-013 CY-Blog-014 CY-Blog-015 CY-Blog-016 CY-Blog-017 CY-Blog-018 CY-Blog-019 CY-Blog-020 CY-Blog-021 CY-Blog-022 CY-Blog-023 CY-Blog-024 CY-Blog-025 CY-Blog-026 CY-Blog-027 CY-Blog-028 CY-Blog-029 CY-Blog-030 CY-Blog-031 CY-Blog-032 CY-Blog-033 CY-Blog-034 CY-Blog-035 CY-Blog-036 CY-Blog-037 CY-Blog-038 CY-Blog-039 CY-Blog-040 CY-Blog-041 CY-Blog-042 CY-Blog-043 CY-Blog-044 CY-Blog-045 CY-Blog-046 CY-Blog-047 CY-Blog-048 CY-Blog-049 CY-Blog-050 CY-Blog-051 CY-Blog-052 CY-Blog-053 CY-Blog-054 CY-Blog-055 CY-Blog-056 CY-Blog-057 CY-Blog-058 CY-Blog-059 CY-Blog-060 CY-Blog-061 CY-Blog-062 CY-Blog-063 CY-Blog-064 CY-Blog-065 CY-Blog-066 CY-Blog-067 CY-Blog-068 CY-Blog-069 CY-Blog-070 CY-Blog-071 CY-Blog-072 CY-Blog-073 CY-Blog-074 CY-Blog-075 CY-Blog-076 CY-Blog-077 CY-Blog-078 CY-Blog-079 CY-Blog-080 CY-Blog-081 CY-Blog-082 CY-Blog-083 CY-Blog-084 CY-Blog-086 CY-Blog-087 CY-Blog-088 CY-Blog-089 CY-Blog-090 CY-Blog-091 CY-Blog-092 CY-Blog-093 CY-Blog-094 CY-Blog-095 CY-Blog-096 CY-Blog-097 CY-Blog-098 CY-Blog-099 CY-Blog-100 CY-Blog-101 CY-Blog-102 CY-Blog-103 CY-Blog-104 CY-Blog-105 CY-Blog-106 CY-Blog-107 CY-Blog-108 CY-Blog-109 CY-Blog-110 CY-Blog-111 CY-Blog-112 CY-Blog-113 CY-Blog-114 CY-Blog-115 CY-Blog-116 CY-Blog-117 CY-Blog-118 CY-Blog-119 CY-Blog-120