JAY Photography | Tina & Lewis/ 台北華漾美麗華
27898
single,single-post,postid-27898,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-1.7.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive
TLS-20150926-057

Tina & Lewis/ 台北華漾美麗華

Photographer: Jay

Assistant: 郁修

 

這場婚禮服務的新人年紀好小,但是他們已經是好幾家咖啡店的老闆囉~真的很佩服他們在這個年齡就有追求人生的能力與勇氣,而且是和另一半一起攜手前進,一起面對路上的酸甜,真的令人羨慕…雖然只是一場短短的宴會,不過從他們身上感受到很多的活力,也看到屬於他們的幸福,為他們加油,再次祝福:)

TL-Work-001 TL-Work-002 TL-Work-003 TL-Work-004 TL-Work-005 TL-Work-006 TL-Work-007 TL-Work-008 TL-Work-009 TL-Work-010 TL-Work-011 TL-Work-012 TL-Work-013 TL-Work-014 TL-Work-015 TL-Work-016 TL-Work-017 TL-Work-018 TL-Work-019 TL-Work-020 TL-Work-021 TL-Work-022 TL-Work-023 TL-Work-024 TL-Work-025 TL-Work-026 TL-Work-027 TL-Work-028 TL-Work-029 TL-Work-030 TL-Work-031 TL-Work-032 TL-Work-033 TL-Work-034 TL-Work-035 TL-Work-036 TL-Work-037 TL-Work-038 TL-Work-039 TL-Work-040 TL-Work-041 TL-Work-042 TL-Work-043 TL-Work-044 TL-Work-045 TL-Work-046 TL-Work-047 TL-Work-048 TL-Work-049 TL-Work-050 TL-Work-051 TL-Work-052 TL-Work-053 TL-Work-054 TL-Work-055 TL-Work-056 TL-Work-057 TL-Work-058 TL-Work-059 TL-Work-060 TL-Work-061 TL-Work-062 TL-Work-063 TL-Work-064 TL-Work-065 TL-Work-066 TL-Work-067 TL-Work-068 TL-Work-069 TL-Work-070 TL-Work-071 TL-Work-072 TL-Work-073